Millipede

image

Let’s code some beautiful millipedes :)

https://github.com/getmillipede/millipede-go

We started the getmillipede organization which aims to conquer the world with millipedes !

$ millipede-go –zalgo  ╚⊙̲͋ ⊙̴╝͇͠ ╚═(̀█̴█̴█̨)̛̻═͜╝͍͡ ╚̘═̶(ͪ́█̛ͯ█҉█͚́)̷̰═͙͜╝̴̦  ╚̨═(͉͋█͘█͜█̲͘)̷═̢╝̴   ╚═̯(̴█͢█҉█͟)͢═̫͝╝͏    ╚͝═(̨█͜█̶█̜͠)̯̉́═̢╝̧͎͛   ╚̩ͩ═̵(ͦ█̴█̡█̤͟)̧̟═̸͕̓╝̕  ╚͟═̨(͟█̞͠█̕█́͢)̪ͪ͟═̡͎╝̸ ╚═͞(█̴̚█̨̾█̓͜)͜═̴╝̡ ╚̲═̨(█͠█҉̲█̴̮̓)̸̭═̕╝̴͎ ╚͏═҉̬(̀█̛̬ͥ█̶͕█̷)͝═͈͠╝́  ╚̵═(█̚͘█́█̴͚)̷̱═̶̺̎╝̛͉   ╚═́(̙̀█̨█̢█ͧ͘)̵═̸╝҉    ╚̛͉̔═̶̻(█̡͔█̓͘█̢͐)̡̜═͘╝̀   ╚̷═̫(̞͗█̢͇█̴͉█̶̥)̷═̤̑͡╝̝̏͡  ╚═͕(ͭ█̛█̸█̢͇)͞═͎͠╝͞ ╚̧═̀(҉̙█̍͏█̟͘█͏)̵̫═̡̱╝̷ ╚═̸(̉͟█̸█͝█̢)͟═̴͎╝̼̑͞ ╚═(̂█̵͕█͏█̛)̧═̶̿╝̖̉͞  ╚̡═̴ͦ(̦█̨█̶̥█҉)̛̮═͡╝̴   ╚═(̨█͢█̨█̸)̡═̕╝̛̋

$ millipede-go –skin=bocal –curve=8 –opposite          ╚⊙ ⊙╝        ╚═(🐟🐟🐟)═╝       ╚═(🐟🐟🐟)═╝      ╚═(🐟🐟🐟)═╝     ╚═(🐟🐟🐟)═╝    ╚═(🐟🐟🐟)═╝   ╚═(🐟🐟🐟)═╝  ╚═(🐟🐟🐟)═╝ ╚═(🐟🐟🐟)═╝ ╚═(🐟🐟🐟)═╝ ╚═(🐟🐟🐟)═╝  ╚═(🐟🐟🐟)═╝   ╚═(🐟🐟🐟)═╝    ╚═(🐟🐟🐟)═╝     ╚═(🐟🐟🐟)═╝      ╚═(🐟🐟🐟)═╝       ╚═(🐟🐟🐟)═╝        ╚═(🐟🐟🐟)═╝       ╚═(🐟🐟🐟)═╝      ╚═(🐟🐟🐟)═╝     ╚═(🐟🐟🐟)═╝